Tijd van het jaar


Terwijl ik zat te lezen, borrelden direct een aantal thema’s op. Ik las vooral artikelen over ervaringen van mensen maar ook over een auteur van boeken waarbij autobiografisch op de schrijvers werd ingegaan. Ik heb een brede interesse en dan kan het zomaar gebeuren dat ik geprikkeld wordt door de inhoud en ervaringen die ik lees. Nu heb ik dat ook bij reclames waarbij ik let op wat de daadwerkelijke communicatie of boodschap is. Het komt vooral omdat ik opgegroeid en geschoold ben in de psychologie achter de dingen, het doel van de marketing maar ook de creativiteit bij de mens. Vooral het laatste is wat mij het meest prikkelt, want het scheppen of creëren van een plot is toch wel erg leuk.

Je kan ook denken aan een complot waarbij je kan denken; plot of complot. Feit en fictie scheiden is beslist de kunst. Wat er gebeurt  in romans is duidelijk wat anders dan bij een reclame of autobiografische verhalen. De geschiedenis van een mens is al eeuwen wat het is. De ervaring kan gekleurd zijn maar dusdanig beïnvloeden dat de werkelijkheid van de mens grote invloed heeft  op de wereld om hem/haar heen. In reclame-uitingen kan er goed gebruikgemaakt worden van die werkelijkheden of kan er zelfs een mythe gemaakt worden of ontstaan die in werkelijkheid niet bestaat. Zo worden mensen helden die ze nooit geweest zijn maar wel tot de verbeelding spreken.

Het is vooral de verbeelding die mij telkens prikkelt. Bij het lezen van een wetenschappelijk artikel waarin feitelijkheden bewezen zijn waar ik zelf de verhalen bij kan bedenken van wat er in tijd en ruimte plaats heeft gevonden. Driehonderdduizend jaar geleden of driehonderd miljard jaar. Ik zit dan rustig te denken hoe wij het lezen en een McDonalds binnenlopen en ons niet kunnen verplaatsen naar wat er voor een mens driehonderdduizend jaar geleden werkelijkheid was. We hebben tenslotte weinig van dat soort oude fastfood restaurants teruggevonden.

Het is vooral ook de plek waarover geschreven wordt of waar jij je bevindt. Ik heb vaak genoeg , heel bewust, op verschillende plekken naar dit soort situaties gekeken. Midden in de oceaan, het was eb, maar ook boven op de berg of midden in een stad . Kijken naar berichten en artikelen, advertenties of wetenschappelijk werk. Wat afleid is de situatie waarin je zit die nog eens meetelt. Hoe interessant werkt ons mechanisme van waarneming aangezien wij gedreven worden door het welzijn waar we ons in bevinden. Hoe snel zijn indianen aan de rand van de amazone gewend aan een McDonalds. Als je geen moeite hoeft te doen voor je eten, dan geef je je snel over aan wat makkelijker is.

Rijkdom of armoede maar ook de kracht van marketing of manipulatie leidt tot snelle veranderingen. In culturen die ons voorgingen zag je enorme rijkdom ontstaan en welvaart en was de overlevingsdrang een belangrijk gegeven. Toch vinden we vaak vernietigingen terug. Vernietigingen door tal van oorzaken, strijd om de macht of gebrek aan kennis. De natuur herstelt zich zelf roepen mensen weleens, het is maar net wat je natuur noemt. Verandering die je niet incalculeert omdat je het niet wil zien, horen of voelen. In de armoede waarin ik leef heb ik de rijkdom en kennis van techniek waardoor ik verder kan kijken omdat ik in dit tijdsgewricht woon. Ik ben in staat om goed gewogen adviezen te geven, gratis advies is daarin het duurste wat er is.

Als de mens moet betalen voor mijn advies dan hoor ik ze klagen maar vertel ik hoeveel mensen er voor mij werken, vooral in dossier aanleg en tegenwerking, dan zie ik verbaasde gezichten. Het is een mooie roman als je het goed weet te beschrijven, het is een prachtig geschenk als je in de schijnwerpers staat en het is dodelijk als je het op de spits drijft. Ik weet wie ik ben en waarom ik dingen doe. Bah, hoe bewust kan je zijn als je weet dat je op dit plekje in het heelal woont. Net zo saai als in een Star wars film of als je het zo vertaald en het beter vertelt dan is het leuk. Ik lees de artikelen en zie hoe ik steeds beter mijn mens zijn weet vorm te geven en goed kan bezien wat de waarden zijn die voor mij de drager zijn.

Ik ben vaak genoeg gestorven en de littekens op mijn lichaam helen en laten voor mij de kennis zien waardoor ik overleef. Ik geniet van de mogelijkheden in mijn slooppand zonder geld en de beperkte goederen, ik bezit nog veel te veel denk ik dan maar. Het mooiste bezit is eigenlijk het bewustzijn en daar doe ik het maar mee. Ik moest denken aan de band, de zombies waarvan hun elpee door mensen wordt aan geprijsd maar welke nooit is doorgebroken maar het nummer dat veel mensen kennen dat is the time of the season.

Het is de manier van kijken waar ik mee begon die past bij de inspiratie uit artikelen. Rijkdom en armoe het komt allemaal voorbij. Vooral het filmpje is een mooi tijdsdocument  waarin ik mijzelf herken uit die periode. Het verschil met nu is dat we nog veel meer mogelijkheden hebben en destijds vooral er van droomden. Ik heb het eerst gedroomd, gevisualiseerd en gerealiseerd. Het lijkt vaak op marketing. Ik kijk eeuwen in het rond met tevredenheid en liefde in het hart.
Een reactie posten

0 Reacties