Hoe bedoelt u geschiedenis


Ik had het recent over muziek en wat je dan hoort in teksten of ervaart. Daarbij haalde ik momenten van ervaringen aan. Het zijn die ervaringsmomenten die interessant zijn omdat we een mooie uitdrukking hebben waarin we stellen dat we uit de geschiedenis kunnen leren. Zelf hanteer ik graag de geschiedenis als voorbeeld waaruit we inzichten kunnen halen die naar de toekomst kunnen bijdragen. Maar wat is geschiedenis zou je je kunnen afvragen. In mijn aangehaalde eerdere stuk over muziek heb ik het over vijftig jaar maar ook een paar eeuwen.

Want wat is de geschiedenis waaruit wij willen leren, of dat nu in die vijftig jaar zit of in de eeuwen. Er is altijd wel iemand die vind dat hij zij er alleen voor zichzelf is waardoor geschiedenis iets wordt om van te leren of waaruit de ervaring leert om er iets mee te doen. Geschiedenis is voor mij iets van de aarde, vanuit geologie, archeologie, sociologie of antropologie. In dit leven, mooie uitdrukking, zie ik dat er op de plek waar ik woon in Nederland ruimte is voor dat leren over de aarde. In de brede zin van het woord. Waar ik in het verleden niet tot de kennis kon reiken, is deze steeds beter voor handen gekomen.

Soms denk ik wel eens, grijnzend en wel, dat deze kennis voor mij verborgen gehouden werd. Dan moet je wel vanuit de gedachte van wedergeboorte denken anders past dat niet. Want vanuit kennisoverdracht  zijn daar voldoende boeken over om dat zo mooi toe te passen. Vanuit het hindoeïsme, een van mijn bedrijven heet de Lingam, past dat prima. Nu kijk ik breder en kijk dan ook naar de kennis van onderdrukte volkeren in Amerika, nieuw zeeland of vooral Australië. De kennis die we daar opdoen en de techniek die de Aboriginals hanteren is uitermate interessant. In de hoofdlijn van de verhalen vertellen vele culturen hetzelfde verhaal.

De een vertelt verhalen uit oude tijden terwijl de ander, gedocumenteerd en wel, nog oudere tijden aanhaalt zoals de Bhagavad Gita bijvoorbeeld. De Aboriginals vertellen hun verhaal over de droomtijd en zijn nog steeds in staat om hun verhalen mondeling over te dragen. Hun illustraties bestaan uit rotstekeningen die ouder zijn maar wel hun verhaal vertellen waarbij de hedendaagse vertellers deze gewoon kunnen gebruiken. Die geschieds vertellingen zijn daarmee uiterst interessant. De rotstekeningen waarmee ik opgegroeid ben en de steeds nieuwere ontdekkingen kreeg ik mee door mijn geologische verbinding.

Nee ik kroop niet de grotten in en hoefde dat ook niet te doen maar de verslaggeving kreeg ik uit de eerste hand. Nu we ondertussen weer een tiental jaren verder zijn komen nog oudere rotstekeningen tevoorschijn, steeds ouder en ouder. Daarnaast vinden de archeologen ook steeds tijd meer artefacten terug die het verhaal vertellen van duizend jaar terug, vijfduizend jaar of vijftigduizend jaar. Ik lees daar graag over en plaats dat naast de geologische werkelijkheid. Heerlijk de discussie over wat waar of niet waar is. Die herken ik uit mijn jeugd waar het gevoel van afscherming van kennis vandaan komt.

Juist dat helpt om goed te kijken naar de werkelijkheid. Want de mens die de waarheid staat te verkondigen verbaast mij niet. Het maakt bij mij altijd de mooie gedachte los van de krantenverkopers bij het centraal station in Rotterdam waar de na oorlogje communisten hun krant aan de man brachten, de Waarheid. Het is misschien wel een heel mooi voorbeeld waar idealisme en waarheidsbevinding vorm krijgen. Een illustratie hoe geschiedenis vorm krijgt. Een krant die ontstond in de oorlog waarbij de framing leidde naar liquidatie van mensen in het kader van macht.

De eenling wordt uitgeschakeld of geïsoleerd omdat de invloed niet de juiste commerciële waarde heeft of en bedreiging van de machtsstructuren. Geschiedenis technisch gezien vind ik zo heel veel voorbeelden. Gewin van eigenbelang van boven dat van een samenleving op aarde. Dat is misschien meteen mijn zwakke plek, mijn achilleshiel, de wens voor wereldvrede. De kennis van eeuwen mensheid van miljarden jaren aarde helpt mij echter om overeind te blijven. Idealisme of dogma daarin schuilt dan de les van geschiedenis want hoe je het ook went of keert ons gedrag als mens leidt tot tal van gekke momenten.

Met de kennis van de Aboriginals die mij ten deel valt geniet ik dan weer. Ik pak mijn Nederlandse didgeridoo en blaas mijn stukje muziek en begrijp maar al te goed dat ik op een uniek stukje wereld woon waarin ik in een andere eeuw zo naar Engeland liep en nu met de boot moet. Het moerasgebied waar ik nu woon is gecultiveerd maar wie ziet dat dan. De aangelegde natuur koester ik want dat is de verbinding met aarde. Wij hebben geen rotstekeningen maar wel de kennis van de mensen die vijfduizend jaar geleden hier woonden.

Die bouwden hier geen piramide of stenen cirkels maar hun werkelijkheid en waarheid was leven onder de sterren verbonden met de planeet waar ze geen kennis van konden nemen uit boeken of geschriften, tenzij. Zij hoorden bij de verhalenvertellers. De mensen die de geschiedenis vertelden van hun voorouders. Ik fiets nog eens langs monumenten of de contouren er van. Hier in mijn omgeving kom ik dan niet verder dan zevenhonderd  jaar  tenzij ik mijn geologische kennis inzet en duizenden jaren terug ga.

Dat doe ik dan maar en ga zitten in die natuur waarvan ik weet dat vijfduizend jaar geleden de mensen dat daar ook deden en kijk naar de sterren en bedenk wat de Aboriginals aan verhalen vertellen. Wat een mooie planeet met een pracht geschiedenis jammer dat er mensen wonen  denken we  dan maar, vrij naar de opmerkingen die wij graag als toerist over andere landen maken als wij daar zijn. In de geschiedenis dragen we graag ons eigen ego bij denk ik dan maar met de bikini in gedachten.

De modeontwerpers uit de jaren zestig komen dan met  hun ontwerp maar kijk je terug dan vindt je dat zestien eeuwen al terug en kijk je nog wat verder terug dan liepen mensen bloot. Dat naakt zijn is dan het onderwerp want dat kan niet en daar gaat het bij die bikini om. The moral majority is de standaard. In Engeland werd de gehele inhoud van een kasteel verkocht maar er bleef een standbeeld over dat van de naakte Romeinse keizer. De onbeschaamde is de prijs in Dordrecht net als manneke pis. Bloot is naakt en dat kan niet maar o jee wat gluren mensen toch op websites en blootbladen en zenders.

De geschiedenis en moraal bepalen meer dan gezond verstand. Gezond is een balans vinden in lijf en leden in lichaam en geest wat je ook als boek, geloof aanhangt en vooral respect naar elkaar. Alleen gekken en dwazen schrijven op muren en glazen is een uitdrukking  het is eerder alleen gekken en dwazen voeren oorlog en blazen. De Aboriginals blazen op hun didgeridoo dat is beter, ze gebruiken het ter ondersteuning van de verhalen die ze vertellen, de orale geschiedenis die honderdduizend jaar of langer wordt overgedragen.

In dit leven gaan wij razendsnel en wordt de kloksnelheid van ons brein geprikkeld om vanuit de oertijd van de verhalenverteller door te schakelen naar een algoritme van toekomende tijd. Als je daar niet mee overweg kan is dat niet zo een probleem. De meeste mensen haken af en kiezen voor een tak van de levensboom om dit leven vruchtbaar mee af et sluiten, ik, ik ben die eeuwige verhalenverteller die kwijt naar de beweging van het heelal. Ik heel al zoals dat altijd al in tijd gebeurt.Een reactie posten

0 Reacties