Nederland is net een grote stad


Op de wereldschaal is Nederland een klein land, niet zo klein als Singapore maar eigenlijk zou je daar wel een vergelijk kunnen maken. Het verschil zit in de oppervlakte en aantal inwoners los van de geografie. Zwijndrecht heeft al lang een verbinding met het oosten via Maleisië vanwege de rijst en via Rotterdam maar dan ligt de verbinding naar Shanghai. Sjanghai heeft meer inwoners dan Nederland op een kleiner oppervlak. De wijze van besturen is in het oosten geheel anders dan bij ons bekende culturen, bestaan al langer dan wat wij een Nederlandse cultuur noemen.

Waar hier nog hunebedden gebouwd werden was daar al een veel meer verfijnde cultuur te vinden. Vanuit dat beeld is het soms goed om te bezien hoe zaken soms lopen. Via onze oevers zijn wij sterk verbonden met dat oosten. De rijst, de palmolie, de scheepsbouw en de havens. De rijstmolen Euryza, unimills, syme darby, de Kaiyo Maru en het haven bedrijf Rotterdam. Het toont wel de handelsgeest van de Nederlander die ook wel vaak in een negatief daglicht gesteld wordt.

Het heeft ook veel werkgelegenheid hier gebracht en meegeholpen aan het economisch ontwikkelen van dit gebied met een uitstraling naar heel Nederland. Mijn vader kwam met meer mensen uit verschillende provincies deze kant op om hier te onerkentelijk. Hij kwam uit de omgeving van Emmen waar het bestaansrecht best wel in het geding was. Een foto uit zijn geboortejaar toonde wel hoe slecht het gesteld was destijds met wonen. De oude wetten om een huis te hebben was van een rokende schoorsteen met een dak boven het hoofd en iemand voor de brandende haard om niet weggejaagd te worden.

Dat is moeilijk voor te stellen alhoewel we nu ook veel dakloze mensen hebben. Mijn vader is geboren op een boerderij dus had het best goed om het zo maar uit te drukken ook al ging mijn naamgever naast de boerderij ook uit werken in onze regio. Rondom Emmen heb je veel hunebedden en werd er turf gestoken om het hele gebied te ontginnen. Ik ben hier geboren en bekijk het gebied dan ook als buitenstaander net zoals ik dat doe richting oosten. Ik put wel uit de kennis over en uit al die gebieden want dat voordeel heb ik hier wel.

In mijn jeugd had ik een duidelijke voorsprong op de mensen daar. Mijn achterbuurman had contacten met Taiwan ook zo een economische zone in het oosten en net als Singapore een eigen land. Ik kijk dus ook naar die regio als buitenstaander. In dit gebied waar ik nu nog woon is de ontwikkeling vorm gegeven door het stroomgebied van rivieren. ooit zat het gebied verbonden met het Engeland van nu. De zeebodem was een moerasgebied van waaruit je alle kanten op kon.

Door de aanleg HSL werd wel bewezen dat de mensen hier woonden en jaagden en mogelijk ook akkerbouw deden. Een andere ontwikkeling dan in het oosten maar de verspreiding van kennis en de inrichting van de steden kwam bij ons veel later dan in de Aziatische regio. Vergelijkbaar is het niet en bijzonder is het te zien hoe de Europeanen lang daár als overheersers hebben gezeten. De revolutie in China door de opstand van de Shanghai boxers luidde al een nieuw tijdperk in. Overheersing door de kerk wat wereldwijd nog steeds een probleem is.

Het geloof als dominante factor. Nu zijn we honderdtwintig jaar verder en zie je in China nog steeds het verzet en aanpak tegen tal van geloven. In Nederland zijn kerk en staat in principe gescheiden. Toch zie je in tal van regio’s en provincies nadrukkelijk het geloof als dominante factor en reden genoeg om binnen het dorp de standoff de regio dit zo te houden om het zogenaamde Sodom en Gomorra buiten te houden. Het is tevens één van de zwakke punten van Nederland, dat verdeel en Heers, dat als je niet voor mij bent dan ben je tegen me.

Kenmerkend voor de Dordtse cinode was dat geloofsgenoten met een andere opvatting binnen hun geloof wel mochten komen maar niet deelnemen aan de cinode in Dordrecht. Ze zaten opgesloten in de huizen waar ze logeerden. In ergere vorm zien we de strijd tussen soennieten lan de en sjiïeten. Ik vergelijk de salafist wel eens met de Dordtse cinode mens alhoewel die de ander niet naar het leven stonden. Dordrecht is wel de oudste stad van Holland met zijn achthonderd jaar maar heeft zich daarmee nog steeds geen grote plek in Nederland verovert.

Ondanks de strategische ligging was het geen Hanzestad. Nog steeds manoeuvreert Dordrecht als een provinciestad terwijl de Europese ligging met de verbonden regio het als een scharnierpunt een andere rol zou kunnen zijn. Het hoort bij de geschiedenis van de stad, stad van de gebroeders de Witt, de start van Nederland het wordt niet zo belangrijk gevonden. Zou Nederland als stad worden neergezet dan zou iedere regio, stad of dorp de geschiedenis in eigen dialect of taal kunnen vertellen en trots kunnen zijn.

Het is de mens eigen om elkaar af te schilderen als een barbaar, een minkukel. Het is hopeloos gedoe dat iedereen meent de waarheid in pacht te hebben en als dat niet lukt dat vanuit een geestelijke stroming zijn haar gelijkende te zetten.
Laten we Nederland maar als grote stad neer gaan zetten, provincies opheffen maar wel de trots blijven houden op het lokale en regionale en elkaars verworvenheden waarderen. Die samenwerking zou Nederland helpen. Dat rare landje waar zoveel goed gaat maar waar we nog genoeg kunnen verbeteren.


Een reactie posten

0 Reacties