Waar heb je het over


Er zijn van die dagen dat je op zoek gaat naar de logica der dingen. Al gauw kom je er achter dat het niet zo simpel is een norm te vinden waarin je logica kan vast leggen. Een vaste norm der logica vind je wel in de wetenschappelijke benadering gebaseerd op wiskundige waarneming. De logica der getallen is voor mij altijd een vast aangrijpingspunt, de fibonacci reeks of gulden snede zijn goede startpunten en verder zijn de quantum uitgangspunten dan de volgende stap. Het vertaald zich in taal en dan krijg je de mooiste varianten.

Daarin vind ik het ook leuk als ik in Bretagne ben en de tweetaligheid op de borden zie of in Wales of dichter bij huis in Friesland kom, die andere logische reeksen. Alle plekken hebben allemaal wel te maken met de logica van de planeet die taal overschrijdend is. We praten nu steeds meer over het klimaat en de adaptatie die wij moeten toepassen. Voor Nederland zou het eigenlijk doodnormaal moeten zijn dat het nodig is want we doen dat al wat eeuwen. Het water stijgt was de titel van de Rotterdamse band Noodweer en dat is passend wat we recent allemaal mee maakten met enorme regenbuien of kades die onderlopen.

Mijn huis kan het water redelijk aan op één zwak punt na. De goot, die overstroomt het huis in. Dat zwakke punt is er al sinds het gebouwd is. Het is een natuurwet van logica, waar de hoogte van de twee zijden van de goot niet even hoog zijn dan overstroomt de laagste zijde, we zien dat ook bij de hoogte van kades in Zwijndrecht en Dordrecht. Dan is het logisch dat je een van de twee zijden verhoogd of verlaagt. Bij mijn huis is dit al sinds de bouw zo en je proeft het al, het water stroomt bij hevige regenval het huis in.

Nu ben ik huurder en ondervind hierin geen meegaande verhuurder die het aan wil pakken. Het is een lang verhaal maar,het is lang sloopwoning geweest, nu weer gewoon in de verhuur met vandaag weer een gesprek over de toekomst. Sloop is wel een thema in Zijndrecht waarbij de zwijndrechtse oever het meest actueel is. Een woning van acht ton werd gesloopt om daarna nieuwbouw te laten herrijzen. Zo simpel als ik het schrijf, zo simpel gaat dat niet. Zeker niet als alles er compleet anders uit gaat zien.

Als het dan ook nog eens buitendijks is dan moet je je toch tweemaal achter je oor krabben aangezien het overstromingsrisico er is maar ook bouwen in de periode waarin dat mag vanwege het "dijk"seizoen. Overstromingsrisico's zijn voor Nederland normaal dus wie buitendijks woont is dat maar ook bij mijn woning was het niet raar dat de straat blank stond. Bij de laatste regenbuien was dat amper meer het geval in tegenstelling tot het oudere deel van Zwijndrecht. De snelheid waarmee het water uit de lucht viel was teveel om te verwerken en buitendijks te krijgen, vergelijkbaar met mijn dakgoot waarbij het water door de muren langs de kozijn naar binnen stroomde.

De verzekering moet dan ingeschakeld worden maar daar zit je echt niet op te wachten. Hier komt dan weer de normale logica om de hoek kijken. Het oordelen wat normaal is , is bij mijn huis maar ook voor de omwonenden van het gesloopte huis, iets anders dan bij de eigenaren. Er is in beide geval een duidelijk verschil in perceptie. Waar heb je het over hoor ik dan de eigenaar zeggen, dat bepaal ik toch zelf. In het geval van mijn woning is het de huurwet die telkens het nieuwe normaal bepaalt. Op het moment van huren was het vooral de mededeling, wees blij dat u dit mag huren, bevalt het niet dan verhuis je toch (dan rot je toch op).

Nu was de wet zo dat zodra je het gehuurd had je aanmerkingen kon maken rondom de gebreken die je tegengekomen was. De opzichter die terug moest komen moest de gebreken wel erkennen en dus oplossen. Nu, iets van vijfentwintig jaar later, is dat anders maar kom je nog steeds dezelfde lompe houding tegen. Weliswaar moeten echte klachten opgelost worden maar de manier waarop dat gaat is per huis nog steeds verschillend. De wet beschermt je toch is een gedachte die voorbij komt. Zowel de mensen rondom de gesloopte woning als de huurders verwachten dat maar ervaren regelmatig anders.

Nu is die ervaring wat niet past in de wetten der logica en dan beginnen schoenen te wringen alsof mensen andere talen spreken. Dan begint het leuk te worden want we spreken toch dezelfde taal.Het is net als de borden in gemeenschappen die meertalig zijn. Toch is het mooi als het lukt om de vertaalslag in talen te maken en te zien of dezelfde doelen bereikt willen worden. De ervaring van globaal vijfentwintig jaar andere doelen nastreven en dan toch dezelfde taal gaan spreken of dat binnen een jaar te doen is wel bijzonder.

Mijn geboortestraat werd bewoond door mensen van verschillende culturen, Friezen, Groningers, Drenten, mensen uit de gordel van smaragd, uit de regio maar vooral dus een menselijke mix met een kakofonie in taalgebruik. Een ware toren van Babel die niet omviel maar zichzelf stabiliseerde en als buurt nog steeds bestaat opgeknapt en wel. Het kan dus in die vreemde samenstelling der getallen en talen die geen obstakel hoeft te vormen, hoe vreemd mensen ook zijn, om een woongemeenschap, een buurt te vormen die ruimte biedt om een leefgemeenschap te vormen.

Het mooiste is een buurtschap als een nautilus schelp, een mooie regelmatige fibonacci reeks. Maar wie niet blijft geloven in die zichzelf steeds verbeterende manier van denken en werken zal altijd blijven vragen, waar heb je het over. Ik heb ooit de band Noodweer geboekt in Zwijndrecht tijdens hun toer "het water stijgt" en heb daar ook een diversiteit van mensen bijeen gekregen die je normaal daar niet zou verwachten. Vaker dan eens heb ik door dat soort bijeenkomsten gezien wat voor de één onmogelijk leek door mij als gewoon haalbaar werd gezien.

Nog steeds is dat mijn invalshoek dat niets onmogelijk is maar dat je je ook moet durven laten verrassen en blijven anticiperen. Heb ik dan begrip voor de botte mens die gewoon zegt graag of niet en de ander geen ruimte biedt? nee hoor maar ik kan er wel mee overweg. Ik zie het water over de oever stromen of over de weg en vraag dan niet waar heb je het over maar hoe pakken we het aan. Geen oplossing? waar heb je het over.


Een reactie posten

0 Reacties